Ångerrätt
Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen, rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar från mottagandet. Återsändande av vara, vilken returneras med hänvisning till Distanshandelslagen, sker på kunds bekostnad. Meddela oss alltid innan du skickar tillbaka varan. Vi löser ej ut återsändelser.

Vara skall återsändas oskadad, i obruten eventuell förpackning och i oskadat emballage.
Vi återbetalar endast varans/varornas varuvärde vilket framgår på kvittot vid köptillfället.
Återbetalning sker inom 3 dagar efter att vi mottagit varan och att den är i oskadat, obrutet skick.

Reklamationer
Privatpersoner har enligt konsumentköplagen två (2) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Om du vill reklamera en skadad eller felaktig produkt skall du kontakta oss via e-post eller telefon inom en vecka. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparen som skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället.

Skador på paket
Upptäcker du skador på paketet skall du omedelbart anmäla detta till postkontoret och göra en skadeanmälan. Hämta inte ut ett skadat paket! Upptäcker du inte skadan förrän du öppnat paketet, och skadan är av den art att den kan hänföras till postens eller transportföretagets hantering, skall du kontakta dem och göra en skadeanmälan. Om eventuell tvist med posten eller transportföretaget inte kan lösas, tar du kontakt med oss. 

Personuppgiftslagen
Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande bestämmelser i personuppgiftslagen (PUL).